Programma Gezond Den Bosch

Tijd:
11.30u / 13.00u / 14.30u
Locatie:

"Kraak de code"

Workshop "Kraak de code"

Op een leuke en innovatieve manier maken we kennen met Positieve Gezondheid! Samen speur je naar de oplossing en zoek je binnen 45 minuten het antwoord op de vragen, de oplossing is dichterbij dan je denkt!


De GGD Hart voor Brabant investeert in preventie en een gezonde omgeving! Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. Dat maakt gelukkiger en zelfredzamer. Dus letterlijk: Gezond doet leven! We streven ernaar dat iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en leven.

Positieve gezondheid is de basis voor ons handelen, want gezondheid is meer dan niet ziek zijn. We richten ons op de publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen.